Силабус дисципліни "Програмування"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Програмування" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: Д. В. Широкорад. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 5 с.

Ключові слова

programming, C++, algorithm, high-level programming language, програмування, алгоритм, мова програмування високого рівня, программирование, язык программирования высокого уровня

Бібліографічний опис