Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 «Дослідження магнітодіодів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 «Дослідження магнітодіодів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions for the implementation of laboratory work № 5 "Research of magnetodiodes" from the discipline "Automatic welding control" for students of specialty 131 "Applied mechanics" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 5 «Исследование магнитодиодов» по дисциплине «Автоматическое управление сваркой» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 «Дослідження магнітодіодів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 10 с.

Ключові слова

напівпровідникові магнітодіоди, принцип дії магнітодіоду, конструкція магнітодіоду, основні параметри магнітодіодів, електричні параметри магнітодіодів, розрахунок магніточутливості приладу, semiconductor magnetodiodes, the principle of the magnetodiode, design of magnetodiode, basic parameters of magnetodiodes, electrical parameters mahnitodiodiv, calculation of the sensitivity of the device, полупроводниковые магнитодиоды, принцип действия магнитодиода, конструкция магнитодиода, основные параметры магнитодиодов, электрические параметры магнитодиодов, расчет магниточувствительности прибора

Бібліографічний опис