Методичні вказівки до навчальних практикумів №3 та №4 для студентів заочного відділення спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування») частина друга

Abstract

UK: Наведено методичні вказівки щодо виконання навчальних практикумів EN: Guidelines for the implementation of training workshops are given RU: Приведены методические указания для выполнения учебных практикумов

Description

Методичні вказівки до навчальних практикумів №3 та №4 для студентів заочного відділення спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування») частина друга / уклад. С.І Дядя, В.М.Паміров, В.М. Томілін – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 25 с.

Keywords

методичні вказівки, похибка базування, похибка закріплення, режими різання, токарна операція, швидкість різання, глибина різання, methodical pointing, base error, fixation error, cutting modes, turning operation, cutting speed, cutting depth, методические указания, погрешность базирования, погрешность закрепления, режимы резания, токарная операция, скорость резания, глубина резания

Citation