Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи систем автоматизованого проектування”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Наведено методичні рекомендації та вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи систем автоматизованого проектування» EN: The methodical recommendations and instructions for independent work of students on discipline are given «Foundations systems automated designing» RU: Приведены методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Основы систем автоматизированного проектирования»

Description

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Основи систем автоматизованого проектування” для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська . – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 21 с.

Keywords

програма, G-код, інтерполяція, система координат, корекція, цикли, program, G-code, interpolation, coordinate system, correction, cycles, программа, G-код, интерполяция, система координат, коррекция, циклы

Citation