Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Управління проєктами» та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» заочної форми навчання

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

UK: Наведено програму, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Управління проєктами» та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання EN: The program over methodical pointing are brought to the study of discipline «Project management" and control tasks are for the students of in absentia form of studies

Опис

Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Управління проєктами» та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» заочної форми навчання//уклад. С.І. Дядя, В.М. Паміров, В.М. Томілін. - Запоріжжя: НУЗП, 2023. - 13 с.

Ключові слова

проєкт, ініціація проєкту, планування проєкту, виконання проєкту, project, project initiation, project planning, implementation of the project

Бібліографічний опис