Силабус дисципліни "Теорія оптимальних рішень"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

Description

Keywords

екстремальна задача, умовна оптимізація, багатокритеріальна оптимізація, теорія прийняття рішень, лінійне програмування, транспортна задача, метод аналізу ієрархій, теорія ігор, optimization task, conditional optimization, multicriteria optimization, decision theory, linear programming, transport task, аnalytic hierarchy process, теорія ігор, экстремальная задача, условная оптимизация, многокритериальная оптимизация, теория принятия решений, линейное программирование, транспортная задача, метод анализа иерархий, теория игр

Citation