Проектування баз даних. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2. Для слухачів спеціальності 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем” факультету післядипломної освіти

Ескіз недоступний

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведено методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування баз даних» EN: An guidelines and instructions for laboratory work on discipline "Database Design" RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Проектирование баз данных»

Опис

Проектування баз даних. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2. Для слухачів спеціальності 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем” факультету післядипломної освіти / уклад.: С. К. Корнієнко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2003. - 62 с.

Ключові слова

база даних, таблиця, запит, форма, макрос, звіт, databas, table, query, repoformrt, report, macros, базы данных, таблица, запрос, отчет

Бібліографічний опис