Довідкові дані до виконання практичних робіт з технології машинобудування

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведено довідкові дані до виконання практичних робіт з визначення припусків та технологічних розмірів при розробці операційної технології виготовлення деталей EN: Reference data for practical work on the determination of overmeasures and technological dimensions for design of the operating technology of the parts RU: Приведены справочные данные к выполнению практических работ по определению припусков и технологических размеров при разработке операционной технологии изготовления деталей

Опис

Додатки до методичних вказівок для виконання практичних занять з дисциплін «Технологічні основи машинобудування», «Технологія машинобудування», «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання // уклад.: В. І. Ципак (перевидання 3-е). Під ред. Гончар Н. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 61 с.

Ключові слова

допуски, граничні відхилення заготовок, припуски, шорсткість, дефектний шар, похибки, tolerances, tolerances of billets, overmeasures, roughness, the depth of the defect layer, errors, допуски, предельные отклонения заготовок, припуски, шероховатость, глубина дефектного слоя, погрешности

Бібліографічний опис