Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Статистика» Ч.2

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

UK: Викладені рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Статистика» EN: Recommendations for practical training in the discipline "Statistics" RU: Изложены рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине «Статистика»

Опис

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік та оподаткування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування (Частина 2) / уклад. Н.Г. Фатюха, – Запоріжжя : НУ «ЗП», 2019.- 62с.

Ключові слова

статистика, практичні заняття, зміст, statistics, practical training, content, статистика, практические занятия, содержание

Бібліографічний опис