Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Управління проєктами» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

UK: Наведено методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни «Управління проєктами» EN: Methodical recommendations over are brought for the independent study of discipline " Project management "

Опис

Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Управління проєктами» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / Укл. С.І. Дядя, Л.О. Тумарченко – Запоріжжя: НУЗП, 2023. – 19 с.

Ключові слова

проєкт, ініціація проєкту, планування проєкту, виконання проєкту, project, project initiation, project planning, implementation of the project

Бібліографічний опис