Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Контрольно вимірювальні прилади» та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» заочної форми навчання

Abstract

UK: Наведено програму, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Контрольно вимірювальні прилади» та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання EN: The program over methodical pointing are brought to the study of discipline " Measuring instruments " and control tasks are for the students of in absentia form of studies RU: Приведена программа, методические указания для изучения дисциплины «Контрольно измерительные приборы» и контрольные задания для студентов заочной формы обучения

Description

Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Контрольно вимірювальні прилади» та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» заочної форми навчання // уклад. С. І. Дядя, В. М. Томілін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 13 с.

Keywords

засоби вимірювання, похибка, точність, базування, автоматизація, контроль, measuring, error, accuracy, basing, automatization, control, средства измерения, точность, погрешность, базирование, автоматизация, контроль

Citation