Силабус дисципліни "Політико-правова система України"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Політико-правова система України" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: В. С. Орлянський. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 12 с.

Ключові слова

Legal system, Constitution, правова система, Конституція, правовая система, Конституция

Бібліографічний опис