Силабус дисципліни "Математичні методи системного аналізу"

Abstract

Description

Силабус дисципліни "Математичні методи системного аналізу" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: О. О. Подковаліхіна, А.В. Савранська. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 6 с.

Keywords

differential equations, systems of differential equations, equation of mathematical physics, диференціальні рівняння, системи диференціальних рівнянь, рівняння математичної фізики, дифференциальные уравнения, системы дифференциальных уравнений, уравнения математической физики

Citation