Практичні заняття з дисципліни “Енергоменеджмент і енергоаудит”

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

UK: Наведені рекомендації та методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Енергоменеджмент і енергоаудит» для студентов усіх форм навчання EN: The recommendations and methodical instructions for the implementation of practical training in the discipline "Energy management and energy audit" for students of all forms of study RU: Приведены рекомендации и методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Энергоменеджмент и энергоаудит» для студентов всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Енергоменджмент і енергоаудит» для студентів, які навчаються за програмою магістрів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання /уклад.: В. В. Попов, В. В. Дьяченко. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 28 с.

Ключові слова

енергетичний менеджмент, економія електричної енергії, втрати електричної енергії, електричний баланс, струми вищих гармонік, несиметричне навантаження, energy management, saving electricity, loss of electricity, electric balance, currents of higher harmonics, unbalanced load, энергетический менеджмент, экономия электрической энергии, потери электрической энергии, энергетический баланс, токи высших гармоник, несимметричная нагрузка

Бібліографічний опис