Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 «Дослідження магнітного підсилювача» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 «Дослідження магнітного підсилювача» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions for the implementation of laboratory work № 4 "Investigation of the magnetic amplifier" from the discipline "Automatic welding control" for students of specialty 131 "Applied mechanics" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 4 «Исследование магнитного усилителя» по дисциплине «Автоматическое управление сваркой» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 «Дослідження магнітного підсилювача» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 14 с.

Ключові слова

магнітний підсилювач, недоліки магнітних підсилювачів, переваги магнітних підсилювачів, дросель насичення, коефіцієнт підсилення, зворотній зв'язок, magnetic amplifier, disadvantages of magnetic amplifiers, advantages of magnetic amplifiers, chiller saturation, gain factor, feedback, магнитный усилитель, недостатки магнитных усилителей, преимущества магнитных усилителей, дросель насыщения, обратная связь, коэффициент усиления

Бібліографічний опис