Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 7 «Дослідження ємнісних датчиків» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 7 «Дослідження ємнісних датчиків» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions the implementation of laboratory work № 7 "Investigation of capacitive sensors" from the discipline "Automatic welding control" for students of specialty 131 "Applied Mechanics" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 7 «Исследование емкостных датчиков» по дисциплине «Автоматическое управление сваркой» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 7 «Дослідження ємнісних датчиків» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 10 с.

Ключові слова

конденсатор, ємність конденсатора, повітряний діелектрик, рідинний діелектрик, датчик, датчики лінійних переміщень, датчики кутових переміщень, інклінометри, capacitor, condenser capacity, air dielectric, liquid insulator, sensor, sensors of linear displacements, angular displacement sensors, inclinometers, конденсатор, емкость конденсатора, воздушный диэлектрик, жидкостный диэлектрик, датчик, датчики линейных перемещений, инклинометры

Бібліографічний опис