Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом» у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 8. 18010001 «Управління соціальним закладом» з ліцензованим обсягом 20 осіб денної форми навчання EN: The general conclusion: On the basis of the above Ministry of Education and Science expert committee it was accredited the speciality 8.18010001 «Management of social institution» with the licensed amount of 20 people on full-time learning RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации специальности 8.18010001 «Управление социальным учреждением» лицензированным объемом 20 человек дневной формы обучения.

Description

Голова експертної комісії: Алла Олександрівна Ярошенко – професор кафедри соціальної політики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор; член експертної комісії: Анатолій Васильович Фурман – завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, доктор психологічних наук, професор

Keywords

експертний висновок, акредитація, управління соціальним закладом, магістр, expert report, accreditation, Management of social institution, master, экспертное заключение, аккредитация, управление социальным учреждением, магистр

Citation