Лабораторні роботи з дисципліни 'Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин'

Abstract

UK: Наведено методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 'Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин’ EN: Laboratory work on the discipline 'Theoretical Foundations of technology parts manufacturing and assembly of machines' RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 'Теоретические основы технологии изготовления деталей и сборки машин'

Description

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / Укл.: Гончар Н.В., Тумарченко Л.О., Балюта Р.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 28 с.

Keywords

технологічна операція, види верстатів за продуктивністю, режими різання, нормування операцій, technological operation, types of machines by productivity, cutting modes, rationing of operations, технологическая операция, виды станков по производительности, режимы резания, нормирование операций

Citation