Лабораторні роботи з дисципліни «Розмірні розрахунки при проєктуванні технологічних процесів»

Abstract

UK: Наведено методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розмірні розрахунки при проєктуванні технологічних процесів» EN: Laboratory work on the discipline «Dimensional calculations in the design of technological processes» RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Размерные расчеты при проєктировании технологических процессов»

Description

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Розмірні розрахунки при проєктуванні технологічних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» денної та заочної форм навчання / Укл. В.О. Логомінов, Н.В. Гончар, Л.О. Тумарченко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 42 с.

Keywords

технологічний процес, розмірний ланцюг, припуск, технологічний розмір, technological process, dimensional chain, dimensional allowance, processing dimension, технологический процесс, размерная цепь, припуск, технологический размер

Citation