Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологічні основи машинобудування”

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведено методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» EN: The methodical recommendations and instructions for carrying out laboratory works on discipline are given «Technological foundations engineering» RU: Приведены методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технологические основы машиностроения»

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська, О. В. Алексєєнко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 - 54 с.

Ключові слова

технологічний процес, точність, знос інструменту, шорсткість, заготовка, розмірний ланцюг, technological process, accuracy, wear tool, roughness, workpiece, dimensional chain, технологический процесс, точность, износ инструмента, шероховатость, заготовка, размерная цепь

Бібліографічний опис