Cилабус робочої програми навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням (для іноземних студентів)»

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет "Запорізька політехніка"

Анотація

UK: Наведений силабус робочої програми з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням (для іноземних студентів)». EN: Syllabus of the working program of the academic discipline "Ukrainian language for professional purposes (for foreign students)". RU: Приведен силлабус рабочей программы по дисциплине «Украинский язык по профессиональному направлению (для иностранных студентов)».

Опис

Cилабус робочої програми навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням (для іноземних студентів)» - 2020. - 5 с.

Ключові слова

українська мова, фахове мовлення, іноземні студенти, мовна норма, фахова термінологія, професійна лексика, письмова професійна комунікація, усна професійна комунікація, Ukrainian language, professional speech, foreign students, language norm, professional terminology, professional vocabulary, written professional communication, oral professional communication, украинский язык, профессиональная речь, иностранные студенты, языковая норма, профессиональная терминология, профессиональная лексика, письменная профессиональная коммуникация, устная профессиональная коммуникация

Бібліографічний опис