Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 «Дослідження електромашинного підсилювача з поперечним полем» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 «Дослідження електромашинного підсилювача з поперечним полем» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions for the implementation of laboratory work № 2 "Research of an electric machine with transverse field" on discipline "Automatic welding control" for students of specialty 131 "Applied mechanics" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 2 «Исследование электромашинного усилителя с поперечным полем» по дисциплине «Автоматическое управление сваркой» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 «Дослідження електромашинного підсилювача з поперечним полем» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 10 с.

Ключові слова

електромашинний підсилювач, принцип дії, основні характеристики, двополюсний генератор, ЕМП з поперечним полем, коефіцієнт посилення, electromechanical amplifier, principle of action, key features, bipolar generator, ЕМА with transverse field, gain factor, электромашинный усилитель, принцип действия, основные характеристики, двухполюсный генератор, ЭМУ с поперечным полем, коэффициент усиления

Бібліографічний опис