Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження характеристик транзисторів та одиночних каскадів підсилювання» з дисципліни «Cхемотехніка зварювального обладнання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження характеристик транзисторів та одиночних каскадів підсилювання» з дисципліни «Cхемотехніка зварювального обладнання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання EN: Methodological instructions are provided for the implementation of laboratory work No. 1 “Study of the characteristics of transistors and single amplification stages” in the discipline “Circuit design of welding equipment” for students of specialty 131 “Applied Mechanics” of all forms of education

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження характеристик транзисторів та одиночних каскадів підсилювання» з дисципліни «Cхемотехніка зварювального обладнання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл. Ю.М. Савонов, – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 13 с.

Ключові слова

Транзистор, Одиничний каскад підсилювання, Transistor, CASCade to cathODE

Бібліографічний опис