Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 70 (сімдесят) осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации по образовательно-профессиональной программе «Психология» специальности 053 «Психология» Запорожского национального технического университета по второму (магистерскому) уровню с лицензионным объемом 70 (семьдесят) человек. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation examination, the commission concludes that it is possible to accredit for the educational and professional program «Psychology» on specialty 053 «Psychology» of the Zaporizhzhya National Technical University for the second (master's) level with a license volume of 70 (seventy) persons.

Description

Голова експертної комісії – завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, професор О.Є. Блинова. Член експертної комісії – професор кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор І.В. Ващенко

Keywords

експертний висновок, акредитація, психологія, магістр, expert conclusion, accreditation, Psychology, master, экспертное заключение, аккредитация, психология, магистр

Citation