Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 8 «Дослідження принципу дії зварювальних контакторів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 8 «Дослідження принципу дії зварювальних контакторів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions the implementation of laboratory work № 8 "Investigation of the principle of welding contactors" on the discipline "Automatic welding control" for students of specialty 131 "Applied Mechanics" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 8 «Исследование принципа действия сварочных контакторов» по дисциплине «Автоматическое управление сваркой» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 8 «Дослідження принципу дії зварювальних контакторів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 14 с.

Ключові слова

тиристорні контактори, асинхронний контактор, синхронний контактор, контактор змінного струму, електрична схема, thyristor contactors, asynchronous contactor, synchronous contactor, ac contactor, the electrical circuit, тиристорные контакторы, асинхронный контактор, синхронный контактор, контактор переменного тока, электрическая схема

Бібліографічний опис