Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни 'Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин'

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Наведено методичні рекомендації та вказівки щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни 'Технологічні основи машинобудування' EN: Methodical recommendations and instructions for independent work on the study discipline 'Theoretical Foundations of technology parts manufacturing and assembly of machines' RU: Приведены методические рекомендации и указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины 'Теоретические основы технологии изготовления деталей и сборки машин'

Description

Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 34 с.

Keywords

технологічний процес, послідовність виготовлення деталей, режими різання, нормування операцій, складання машин, розробка операційної технології, оформлення технологічної документації, technological process, the sequence of machining, cutting modes, rationing of operations, assembly machines, the development of operating technologies, preparation of technological documentation, технологический процесс, последовательность обработки деталей, режимы резания, нормирование операций, сборка машин, разработка операционной технологии, оформление технологической документации

Citation