Особливості регулювання етнополітичної конфліктності: праксеологічний аспект

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: У роботі проведено аналіз теоретико-методологічних засад визначення «етнополітичного конфлікту», проаналізовано проблеми в управлінні конфліктами, досліджено основні практики регулювання етнполітичної конфліктності, розроблено рекомендації щодо етапів та стратегій вирішення конфліктів, розглянуто основні стилі поведінки та мапування конфліктів EN: An analysis of the theoretical and methodological foundations for the creation, conduct, and the need to develop a modeling game as a way to resolve ethno-political conflicts. Analytical and research dimensions of the modeling game as a tool for resolving ethnopolitical conflicts are analyzed. The directions of optimization of application of modeling game as a tool of the decision of ethnopolitical conflicts are substantiated.. RU: В работе проведен анализ теоретико-методологических основ определения «этнополитического конфликта», проанализированы проблемы в управлении конфликтами, исследованы основные практики регулирования этнополитической конфликтности, разработаны рекомендации этапов и стратегий разрешения конфликтов, рассмотрены основные стили поведения и картирование конфликтов.

Description

Бекдамирова Л. З. Особливості регулювання етнополітичної конфліктності: праксеологічний аспект : дипломна магістерська робота за спеціальністю 052 «Політологія» / Л. З. Бекдамирова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 119 c.

Keywords

ethnopolitical conflict, identity politics, ethnopolitical relations, етнополітичний конфлікт, політика ідентичності, етнополітичні відносини, этнополитический конфликт, политика идентичности, этнополитические отношения

Citation