Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 «Розробка програми керування траєкторією маніпулювання промислового робота та його настройка» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 «Розробка програми керування траєкторією маніпулювання промислового робота та його настройка» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions for the implementation of laboratory work № 4 "Development of a program for controlling the trajectory of manipulating an industrial robot and its adjustment" in the discipline "Lines, robots and transport in welding production" for students of the educational program "Welding Technologies and Equipment" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 4 «Разработка программы управления траекторией манипулирования промышленного робота и его настройка» по дисциплине «Линии, роботы и транспорт в сварочном производстве» для студентов образовательной программы «Технологии и оборудование сварки» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 «Розробка програми керування траєкторією маніпулювання промислового робота та його настройка» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 10 с.

Ключові слова

промисловий робот мп-9с, структура робота, маніпулювання робота, системи керування роботом, траєкторії руху захвату робота, коди команд робота мп-9с, industrial robot mp-9s, structure of the robot, manipulating a robot, robot control systems, trajectories of robot capture, codes of commands work мп-9с, промышленный робот мп-9с, структура робота, манипулирование робота, системы управления роботом, траектории движения захвата робота, коды команд работа мп-9с

Бібліографічний опис