Силабус дисципліни "Бази даних та знань"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Бази даних і знань" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: Денисенко О.І. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 8 с.

Ключові слова

databases, normalization, knowledge base, SQL, бази даних, нормалізація, бази знань, SQL, базы данных, нормализация, базы знаний, SQL

Бібліографічний опис