Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми «Радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-03-11

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі самоаналізу група забезпечення робить висновок про відповідність програми вимогам 1-го освітньо-професійного рівня та пропонує розпочати процедуру акредитації освітньо-професійної програми «Радіотехніка» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за першим (бакалаврським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of self-examination, the program's support team concludes that the requirements for the programs of the 1-st educational-professional level are in compliance and proposes to start the procedure of accreditation of the educational-professional program «Radioengineering» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the first (bachelor) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании самоанализа группа обеспечения делает вывод про соответствие программы требованиям 1-го образовательно-профессионального уровня и предлагает начать процедуру аккредитации образовательно-профессиональной программы «Радиотехника» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по первому (бакалаврскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»

Description

Матеріали самоаналізу з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» у Національному університеті «Запорізька політехніка»

Keywords

акредитація, радіотехніка, бакалавр, accreditation, radioengineering, bachelor, аккредитация, радиотехника, бакалавр

Citation