Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології в публічній сфері" для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології" для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / Укл. Рябенко А.Є. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 5 с.

Ключові слова

Excel, HTML, CSS, DBMS, Excel, HTML, CSS, СУБД

Бібліографічний опис