Методичні вказівки для виконання практичних і семінарських завдань з дисципліни «Фінанси” студентами всіх форм навчання спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Методичні вказівки для виконання практичних і семінарських завдань з дисципліни «Фінанси» студентами всіх форм навчання .Вони можуть використовуватись при теоретичному обґрунтуванні на основі вивчення літературних джерел та при збиранні і аналізі різноманітних даних і інформації до дипломної роботи EN: Methodical instructions for realization of practical and seminary tasks in discipline "Finance" by students of all forms of training. They can be used in theoretical substantiation on the basis of studying literary sources and when collecting and analyzing various data and information for thesis work. RU: Методичні вказівки для виконання практичних і семінарських завдань з дисципліни «Фінанси» студентами всіх форм навчання .Вони можуть використовуватись при теоретическом обертоновском на основі вивчення літературних джерел та при збиранні і аналізі різноманіхних даних і інформації до дипломної роботи

Description

Методичні вказівки для виконання практичних і семінарських завдань з дисципліни «Фінанси» для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» \ укладач С. В. Шарова, доцент кафедри «Фінанси і кредит». - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 51 с.

Keywords

financial control, reserve funds, international finance, financial market, фінансовий контроль, резервні фонди, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, финансовый контроль, резервные фонды, международные финансы, финансовый рынок

Citation