Силабус дисципліни "Вступ до нечіткої математики"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Вступ до нечіткої математики" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: Д. В. Широкорад. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 6 с.

Ключові слова

Fuzzy mathematics, Fuzzy logic, Fuzzy relationship, Нечітка математика, Нечітка логіка, Нечіткі відношення, Нечеткая математика, Нечеткая логика, Нечеткие отношения

Бібліографічний опис