Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 «Дослідження РТК листового штампування» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 «Дослідження РТК листового штампування» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions for the implementation of laboratory work № 5 "Study of RTK sheet punching" in the discipline "Lines, robots and transport in welding production" for students of the educational program "Welding technologies and equipment" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 5 «Исследование РТК листовой штамповки» по дисциплине «Линии, роботы и транспорт в сварочном производстве» для студентов образовательной программы «Технологии и оборудование сварки» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 «Дослідження РТК листового штампування» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 6 с.

Ключові слова

роботизовані технологічні комплекси, планування ртк, листове штампування, алгоритм роботи комплекса, циклограма роботи обладнання, система керування комплексом, robotic technological complexes, planning of the rtc, sheet stamping, algorithm of the complex operation, cyclogram of equipment operation, complex management system, роботизированные технологические комплексы, планирование ртк, листовая штамповка, алгоритм работы комплекса, циклограмма работы оборудования, система управления комплексом

Бібліографічний опис