Політичний вибір громадян, як прояв політичної активності та конвенційний спосіб політичної участі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: У роботі проведено аналіз рівня залученості та готовність брати участь у політичних конвенційних та неконвенційних формах політичної участі, в залежності від низьких соціально-демографічних, параметрів: стать, вік, рівень освіти, рівень добробуту та місця проживання. розширити наукові уявлення про особливості здійснення політичного вибору в залежності від окремих характеристик соціально- політичної активності різних категорій виборців. EN: The paper analyzes the level of involvement and readiness to take part in political conventional and non-conventional forms of political participation, depending on low socio-demographic parameters: gender, age, educational level, level and place of residence. to expand scientifically the understanding of the peculiarities of political choice, depending on the individual characteristics of the socio-political activity of various categories of voters RU: В работе проведен анализ уровня вовлеченности и готовности участвовать в политических конвенционных и неконвенционных формах политического участия, в зависимости от низких социально-демографических, параметров: пол, возраст, уровень образования, уровень и места жительства. расширить научные представления об особенностях осуществления политического выбора в зависимости от отдельных характеристик социально- политической активности различных категорий избирателей.

Description

Грачов К. О. Політичний вибір громадян, як прояв політичної активності та конвенційний спосіб політичної участі: дипломна магістерська робота за спеціальністю 052 «Політологія» / К. О. Грачов. – Запоріжжя: НУ «Запорізька Політехніка», 2020. – 117 c.

Keywords

political choice, political participation, form of political participation, політичний вибір, політична участь, форма політичної участі, политический выбор, политическое участие, форма политического участия

Citation