Силабус дисципліни "Школа лідерства "

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Школа лідерства" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: Е. В. Терещенко. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 5 с.

Ключові слова

сталий розвиток, лідерство засноване на характері, стратегічне лідерство, сбалансированное развитие, лидерство на основе характера, стратегическое лидерство, sustainable development, leadership based on character, strategic leadership

Бібліографічний опис