Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 «Вивчення системи енергоживлення і керування роботом типу ПР-601/60» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 «Вивчення системи енергоживлення і керування роботом типу ПР-601/60» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions for the implementation of laboratory work № 2 "Study of the system of power supply and control of the robot of type PR-601/60" from the discipline "Automatic lines, robots and transport in the welding industry" for students of the educational program "Technologies and equipment welding" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 2 «Изучение системы энергопитания и управления роботом типа ПР-601/60» по дисциплине «Линии, роботы и транспорт в сварочном производстве» для студентов образовательной программы «Технологии и оборудование сварки» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 «Вивчення системи енергоживлення і керування роботом типу ПР-601/60» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 14 с.

Ключові слова

робот для зварювання, енергоживлення робота, схема керування роботом, основні пристрої для керування, принцип дії системи керування, функціональна схема керування, robot for welding, robotic power supply, robot control scheme, basic devices for control, the operating principle of the control system, functional diagram of control, робот для сварки, энергопитание робота, схема управления роботом, основные устройства для управления, принцип действия системы управления, функциональная схема управления

Бібліографічний опис