Силабус дисципліни "Дискретна оптимізація"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Дискретна оптимізація" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: А.В. Бакурова, Е. В. Терещенко. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 6 с.

Ключові слова

discrete optimization, дискретна оптимізація, дискретная оптимизация

Бібліографічний опис