Силабус дисципліни "Чисельні методи"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

Description

Силабус дисципліни "Чисельні методи" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: О. О. Подковаліхіна. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 6 с.

Keywords

numerical methods, methods for solving nonlinear equations, methods for solving nonlinear systems, чисельні методи, методи розв’язування нелінійних рівнянь, методи розв’язування нелінійних систем, численные методы, методы решения нелинейных уравнений, методы решения нелинейных систем

Citation