Громадські об’єднання як політичний інститут: регіональний аспект

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: У роботі проведено аналіз теоретико-методологічних та нормативно-правових засад визначення поняття «громадські організації», проаналізовано специфіку розвитку громадських організацій, проведено експертне опитування щодо основних напрямків, форм діяльності громадських організацій, досліджено та запропоновано детермінанти оптимізації діяльності громадських організацій як політичного інституту в Запорізькій області. EN: The paper analyzes the theoretical and methodological and regulatory framework for defining the concept of "public organizations", analyzes the specifics of the development of public organizations, conducted an expert survey on the main directions, forms of public organizations, researched and proposed determinants of optimization of public organizations as a political institution in Zaporozhye area. RU: В работе проведен анализ теоретико-методологических и нормативно-правовых основ определения понятия «общественные организации», проанализирована специфика развития общественных организаций, проведено экспертный опрос по основным направлениям, форм деятельности общественных организаций, исследованы и предложены детерминанты оптимизации деятельности общественных организаций как политического института в Запорожской области.

Description

Шушура А А. Громадські об’єднання як політичний інститут: регіональний аспект: дипломна магістерська робота за спеціальністю 052 «Політологія» / А. А. Шушура. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 112 c.

Keywords

public organizations, political institute, determinants, громадські організації., політичний інститут, детермінанти, общественные организации., политический институт, детерминанты

Citation