Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансова стратегія підприємства для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансова стратегія підприємства для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,а також для всіх хто цікавиться проблемами та перспективами розвитку стратегічного управління підприємством. EN: Methodical instructions for independent work on discipline "Financial strategy of the enterprise for students of full-time and part-time forms of training in specialty 072" Finance, banking and insurance ", as well as for anyone interested in the problems and prospects for the development of strategic enterprise management. RU: Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Финансовая стратегия предприятия для студентов дневной и заочной форм обучения по специальности 072« Финансы, банковское дело и страхование », а также для всех интересующихся проблемами и перспективами развития стратегического управления предприятием.

Опис

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансова стратегія підприємства для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»./ укладач І. Є. Андрющенко, Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 26 с.

Ключові слова

reforming the economy, strategic management, globalization strategy, financial strategy, реформування економіки, стратегічний менеджмент, стратегія глобалізації, фінансова стратегія, реформирования экономики, стратегический менеджмент, стратегия глобализации, финансовая стратегия

Бібліографічний опис