Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізична реабілітація» спеціальності 227 «Фізична реабілітація (Фізична терапія, ерготерапія)» у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації за освітньо-професійною програмою «Фізична реабілітація» спеціальності 227 «Фізична реабілітація (Фізична терапія, ерготерапія)» Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем ліцензованим обсягом 75 (сімдесят п’ять) осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации по образовательно-профессиональной программе «Физическая реабилитация» специальности 227 «Физическая реабилитация (физическая терапия, эрготерапия)» Запорожского национального технического университета по второму (магистерским) уровнем лицензированным объемом 75 (семьдесят пять) человек. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of the materials submitted for accreditation and the results of the accreditation examination, the commission concludes that it is possible to accredit for the educational and professional program «Physical rehabilitation» on specialty 227 «Physical rehabilitation (Physical therapy, Occupational therapy)» of the Zaporizhzhya National Technical University of the second (master’s) level with a license volume of 75 (seventy-five) persons.

Description

Голова експертної комісії – завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, доцент О.Є. Дорофєєва

Keywords

експертний висновок, акредитація, фізична реабілітація, магістр, expert conclusion, accreditation, physical rehabilitation, master, экспертное заключение, аккредитация, физическая реабилитация, магистр

Citation