Силабус дисципліни "Чисельні методи розв’язання прикладних задач"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

чисельні методи, Numerical methods, численные методы

Бібліографічний опис

Силабус дисципліни " Чисельні методи розв’язання прикладних задач" для бакалаврів, спеціальність 124 " Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах " / Укл.: О.О. Подковаліхіна. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 5 с.