Силабус дисципліни "Чисельні методи розв’язання прикладних задач"

Abstract

Description

Keywords

чисельні методи, Numerical methods, численные методы

Citation

Силабус дисципліни " Чисельні методи розв’язання прикладних задач" для бакалаврів, спеціальність 124 " Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах " / Укл.: О.О. Подковаліхіна. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 5 с.