Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи 1 для заочників

Abstract

UK: Містить індивідуальні завдання та теоретичні відомості до контрольної роботи з курсів “Основи інформатики та комп’ютерної техніки” за темами “Обробка даних засобами електронних таблиць Excel”, “Програмування мовою VBA” для студентів заочної форми навчання технічних спеціальностей. EN: Contains individual tasks and theoretical information to control the course "Fundamentals of computer engineering" the themes "Data processing tools spreadsheets Excel", "Programming language VBA" for external students of technical specialties. RU: Содержит индивидуальные задания и теоретические сведения к контрольной работе по курсам "Основы информатики и компьютерной техники" по темам "Обработка данных средствами электронных таблиц Excel", "Программирование на языке VBA" для студентов заочной формы обучения технических специальностей.

Description

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з курсу “Основи інформатики та комп’ютерної техніки” за темами “Обробка даних засобами електронних таблиць Excel”, “Програмування мовою VBA” для студентів заочної форми навчання технічних спеціальностей /Укл.:В.Г.Вишневська, О.В.Корнєєва, Г.В.Романіченко, А.О.Кузьменко, О.О.Подковаліхіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 66с.

Keywords

електронні таблиці Excel, формула, оператори розгалуження, оператори циклу, об’єкт, властивість, метод, інтерфейс, форма користувача, Excel spreadsheets, formula, operators branching, operators cycle, object, property, method, interface, user form, електронные таблицы Excel, формула, операторы разветвления, операторы цикла, объект, свойство, метод, интерфейс, форма пользователя

Citation