Силабус дисципліни "Дискретна математика"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

Description

Силабус дисципліни "Дискретна математика" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: Е. В. Терещенко. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 7 с.

Keywords

set theory, graph theory, combinatorics, теорія множин, теорія графів, комбінаторика, теория множеств, теория графов, комбинаторика

Citation