Силабус дисципліни "Алгоритми: теорія, побудова, аналіз"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

Description

Keywords

комбінаторні алгоритми, машина Тюрінга, складність алгоритму, алгоритми пошуку, алгоритми сортування, combinatorial algorithms, Turing machine, complexity of an algorithm, search algorithms, sorting algorithms, комбинаторные алгоритмы, машина Тьюринга, сложность алгоритма, алгоритмы поиска, алгоритмы сортировки

Citation

Силабус дисципліни " Алгоритми: теорія, побудова, аналіз" для бакалаврів, спеціальність 124 " Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах " / Укл.: Е. В. Терещенко. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 7 с.