Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий ринок”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Метою контрольної роботи є узагальнення, поглиблення та закріплення теоретичних знань за допомогою самостійного опрацювання студентами навчальної та спеціальної наукової літератури. Методичні вказівки містять необхідні теоретичні відомості для виконання контрольної роботи, вихідні дані, рекомендовану літературу. EN: The purpose of the test work is to summarize, deepen and consolidate theoretical knowledge through self-study by students of educational and specialized scientific literature. Methodical instructions contain the necessary theoretical information to perform the test, the source data, the recommended literature. RU: Целью контрольной работы является обобщение, углубление и закрепление теоретических знаний с помощью самостоятельной работы студентами учебной и специальной научной литературы. Методические указания содержат необходимые теоретические сведения для выполнения контрольной работы, выходные данные, рекомендованную литературу.

Description

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий ринок” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» заочної форми навчання спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / уклад. І.Г. Пахомова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - 59 с.

Keywords

simple percentage, discounted value, annuity, the nominal interest rate, простий процент, дисконтована вартість, аннуітет, номінальна процентна ставка, простой процент, дисконтированная стоимость, аннуитет, номинальная процентная ставка

Citation