Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні» Частина 2 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування»

Abstract

UK: Наведені методичні вказівки до практичних занять «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні» Частина 2 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» EN: The methodical instructions for practical training in the course "Mechanical assembly areas and workshops in mechanical engineering" Part 2 for students of the specialty 131 "Applied Mechanics" EP "Engineering Technologies" are given. RU: Приведены методические указания к практическим занятиям по курсу «Механосборочные участки и цеха в машиностроении» Часть 2 для студентов специальности 131 «Прикладная механика» ОП «Технологии машиностроения»

Description

Методичні вказівки, приклади і задачі до практичних занять по проектуванню дільниць і цехів машинобудівного виробництва Частина 2 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» / уклад. В. В. Кононов, В. О. Логомінов, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 62 с.

Keywords

технологічний процес, механічний цех, механоскладальний цех, механічна дільниця, механоскладальна дільниця, machine shop, technological process, mechanical assembly shop, mechanical section, mechanical assembly area, механический цех, механосборочный цех, механическая участок, механосборочных участок, технологический процесс

Citation