Силабус дисципліни "Об’єктно-орієнтований підхід в задачах системного аналізу"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Об’єктно-орієнтований підхід в задачах системного аналізу" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: Д. В. Широкорад. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 6 с.

Ключові слова

C++, algorithm, high-level programming language, OOP, програмування, C++, алгоритм, мова програмування високого рівня, ООП, программирование, C++, алгоритм, язык программирования высокого уровня

Бібліографічний опис