Силабус дисципліни "Об’єктно-орієнтований підхід в задачах системного аналізу"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

Description

Силабус дисципліни "Об’єктно-орієнтований підхід в задачах системного аналізу" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: Д. В. Широкорад. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 6 с.

Keywords

C++, algorithm, high-level programming language, OOP, програмування, C++, алгоритм, мова програмування високого рівня, ООП, программирование, C++, алгоритм, язык программирования высокого уровня

Citation