Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри РТ та Т

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 95
 • Item
  Методичні вказівки «Моделювання резистивних схем в пакетах EWB, “Micro-Cap”»
  (НУ "Запорізька політехніка", 2024) Костенко, Валер’ян Остапович; Kostenko, Valerian
  UK: Викладено інженерні прийоми визначення вхідного опору та струмів в електричних ланцюгах без використання комп’ютера і з ним, наведені завдання. EN: Engineering techniques for determining input resistance and currents in electric circuits without and with the use of a computer are described, tasks are given.
 • Item
  Конспект лекцій з дисципліни “Теорія електричних кіл та сигналів” Частина I
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Костенко, Валер’ян Остапович; Kostenko, Valerian
  UK: Викладено конспект лекцій з дисципліни “Теорія електричних кіл та сигналів” Частина I EN: Stated synopsis of lectures on the discipline "Theory of electric circuits and signals". Part I
 • Item
  Самостійна робота з дисципліни “Основи схемотехніки”. Частина II.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кабак, Владислав Семенович; Вишник, Галина Францівна; Kabak, Vladislav S.; Vishnik, Galina F.; Вишник, Галина Францевна; Кабак, Владислав Семенович
  ГЛЖ Наведені методичні рекомендації та вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи схемотехніки». Частина ІI. EN: Methodical recommendations and instructions for independent work on the discipline "Fundamentals of Circuitry" are given. Part II. RU: Приведены методические рекомендации и указания к самостоятельной работе по дисциплине «Основы схемотехники». Часть II.
 • Item
  Самостійна робота з дисципліни “Основи схемотехніки”. Частина І.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кабак, Владислав Семенович; Вишник, Галина Францівна; Kabak, Vladislav; Vishnik, Galina; Кабак, Владислав Семенович; Вишник, Галина Францевна
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи схемотехніки». Частина І. EN: Methodical recommendations and instructions for independent work on the discipline "Fundamentals of Circuitry" are given. Part I. RU: Приведены методические рекомендации и указания к самостоятельной работе по дисциплине «Основы схемотехники». Часть I.
 • Item
  Лабораторні роботи з дисципліни «Основи схемотехніки». Частина II.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кабак, Владислав Семенович; Сидоренко, Галина Михайлівна; Kabak, Vladislav S.; Sidorenko, Galina M.; Кабак, Владислав Семенович; Сидоренко, Галина Михайловна
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи схемотехніки» EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work in the discipline "Fundamentals of Circuitry" RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы схемотехники»
 • Item
  Лабораторні роботи з дисципліни «Основи схемотехніки». Частина I.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кабак, Владислав Семенович; Сидоренко, Галина Михайлівна; Kabak, Vladislav S.; Sidorenko, Galina M.; Кабак, Владислав Семенович; Сидоренко, Галина Михайловна
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи схемотехніки» EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work in the discipline "Fundamentals of Circuitry" RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы схемотехники»
 • Item
  Самостійна робота з дисципліни “Радіоавтоматика”
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кабак, Владислав Семенович; Вишник, Галина Францівна; Kabak, Vladislav S.; Vishnik, Galina F.; Кабак, Владислав Семенович; Вишник, Галина Францевна
 • Item
  Лабораторні роботи з дисципліни “Радіоавтоматика”. Частина I.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кабак, Владислав Семенович; Сидоренко, Галина Михайлівна; Kabak, Vladislav S.; Sidorenko, Galina M.; Кабак, Владислав Семенович; Сидоренко, Галина Михайловна
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіоавтоматика». EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work in the discipline "Radio Automation" are given. RU: Приведенные методические рекомендации и указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Радиоавтоматика».
 • Item
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Радіоавтоматика”
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кабак, Владислав Семенович; Сидоренко, Галина Михайлівна; Kabak, Vladislav S.; Sidorenko, Galina M.; Кабак, Владислав Семенович; Сидоренко, Галина Михайловна
  UK: Наведені відомості про матеріал, який вивчається на лекціях та за самостійною роботою студентів, з дисципліни «Радіоавтоматика». EN: Information on the material studied in lectures and independent work of students in the discipline "Radio Automation" is given. RU: Приведенные сведения о материале, который изучается на лекциях и при самостоятельной работе студентов, по дисциплине «Радиоавтоматика».
 • Item
  Курсовий проєкт з дисципліни “Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі”
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Туленков, Артем Вячеславович; Parkhomenko, Anzhelika V.; Gladkova, Olga N.; Tulenkov, Artem V.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Николаевна; Туленков, Артем Вячеславович
  UK: Наведено методичні вказівки до курсового проєкту з дисципліни “ Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі ” EN: Methodical instructions to course project on discipline “Embedded biomedical systems and wireless sensor networks” are given RU: Приведены методические указания к курсовому проекту по дисциплине “Встроенные биомедицинские системы и беспроводные сенсорные сети”
 • Item
  Самостійна робота з дисципліни “Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі”.Частина 2.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Parkhomenko, Anzhelika V.; Gladkova, Olga N.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Николаевна
  UK: Наведено методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі ”. Частина 2. EN: Methodical instructions to self-study on discipline “Embedded biomedical systems and wireless sensor networks” are given. Part 2. RU: Приведены методические указания к самостоятельной работе по дисциплине “Встроенные биомедицинские системы и беспроводные сенсорные сети”. Часть 2.
 • Item
  Самостійна робота з дисципліни “Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі”. Частина 1.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Parkhomenko, Anzhelika V.; Gladkova, Olga N.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Николаевна
  UK: Наведено методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі ”. Частина 1. EN: Methodical instructions to self-study on discipline “Embedded biomedical systems and wireless sensor networks” are given. Part 1. RU: Приведены методические указания к самостоятельной работе по дисциплине “Встроенные биомедицинские системы и беспроводные сенсорные сети”. Часть 1.
 • Item
  Лабораторні роботи з дисципліни “Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі”
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Туленков, Артем Вячеславович; Parkhomenko, Anzhelika V.; Gladkova, Olga N.; Tulenkov, Artem V.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Николаевна; Туленков, Артем Вячеславович
  UK: Наведено методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни “ Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі ” EN: Methodical instructions to laboratory works on discipline “Embedded biomedical systems and wireless sensor networks” are given RU: Приведены методические указания к проведению лабораторных работ по дисциплине “ Встроенные биомедицинские системы и беспроводные сенсорные сети”
 • Item
  Самостійна робота з дисципліни “САПР біомедичних апаратів та конструкцій”. «Дослідження та практичне використання системи CREO».
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Parkhomenko, Anzhelika V.; Gladkova, Olga N.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Николаевна
  UK: Наведено методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни“САПР біомедичних апаратів та конструкцій”. «Дослідження та практичне використання системи CREO». EN: Methodical instructions to self-study on discipline “CAD of biomedical devices and structures” are given. "Research and practical usage of CREO system". RU: Приведены методические указания к самостоятельной работе по дисциплине “САПР биомедицинских аппаратов и конструкций”. «Исследование и практическое использование системы CREO».
 • Item
  Самостійна робота з дисципліни “САПР біомедичних апаратів та конструкцій”. «Дослідження та практичне використання системи Altium Designer». Частина 3.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Parkhomenko, Anzhelika V.; Gladkova, Olga N.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Николаевна
  UK: Наведено методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни“САПР біомедичних апаратів та конструкцій”. «Дослідження та практичне використання системи Altium Designer». Частина 3. EN: Methodical instructions to self-study on discipline “CAD of biomedical devices and structures” are given. "Research and practical usage of Altium Designer system". Part 3. RU: Приведены методические указания к самостоятельной работе по дисциплине “САПР биомедицинских аппаратов и конструкций”. «Исследование и практическое использование системы Altium Designer». Часть 3.
 • Item
  Самостійна робота з дисципліни “САПР біомедичних апаратів та конструкцій”. «Дослідження та практичне використання системи Altium Designer». Частина 2.
  (2019) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Parkhomenko, Anzhelika V.; Gladkova, Olga N.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Николаевна
  UK: Наведено методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни“САПР біомедичних апаратів та конструкцій”. «Дослідження та практичне використання системи Altium Designer». Частина 2. EN: Methodical instructions to self-study on discipline “CAD of biomedical devices and structures” are given. "Research and practical usage of Altium Designer system". Part 2. RU: Приведены методические указания к самостоятельной работе по дисциплине “САПР биомедицинских аппаратов и конструкций”. «Исследование и практическое использование системы Altium Designer». Часть 2.
 • Item
  Самостійна робота з дисципліни “САПР біомедичних апаратів та конструкцій”. «Дослідження та практичне використання системи Altium Designer». Частина 1.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Parkhomenko, Anzhelika V.; Gladkova, Olga N.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Николаевна
  UK: Наведено методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни“САПР біомедичних апаратів та конструкцій”. «Дослідження та практичне використання системи Altium Designer». Частина 1. EN: Methodical instructions to self-study on discipline “CAD of biomedical devices and structures” are given. "Research and practical usage of Altium Designer system". Part 1. RU: Приведены методические указания к самостоятельной работе по дисциплине “САПР биомедицинских аппаратов и конструкций”. «Исследование и практическое использование системы Altium Designer». Часть 1.
 • Item
  Лабораторні роботи з дисципліни “САПР біомедичних апаратів та конструкцій”
  (2020) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Parkhomenko, Anzhelika V.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Gladkova, Olga N.; Гладкова, Ольга Николаевна
  UK: Наведено методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни “САПР біомедичних апаратів та конструкцій” EN: Methodical instructions to laboratory works on discipline “CAD of biomedical devices and structures” are given RU: Приведены методические указания к проведению лабораторных работ по дисциплине “САПР биомедицинских аппаратов и конструкций ”
 • Item
  Курсове проектування з дисципліни «Системи комутації та розподілу інформації»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Мороз, Гаррі Володимирович; Сидоренко, Галина Михайлівна; Moroz, Garry V.; Sydorenko, Halyna M.; Мороз, Гарри Владимирович; Сидоренко, Галина Михайловна
  UK: Наведено методичні рекомендації та вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системи комутації та розподілу інформації» EN: Methodical recommendations and instructions for coursework on discipline «Switching systems and distribution of information » RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению курсовой работы с дисциплины «Системы коммутации и распределения информации»
 • Item
  Лабораторні роботи з дисципліни «Системи комутації та розподілу інформації». Частина 2.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Мороз, Гаррі Володимирович; Колеснікова, Євгенія Ісааківна; Moroz, Garry V.; Kolesnikova, Ievgeniia I.; Мороз, Гарри Владимирович; Колесникова, Евгения Исааковна
  UK: Наведено методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи комутації та розподілу інформації». Частина 2. EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory works on discipline « Switching systems and distribution of information ». Part 2. RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ с дисциплины «Системы коммутации та распределения информации». Часть 2.